Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden en betalingscondities van A tot Z:

1-Persoonstoeslag:
Voor deelnemers welke alleen aan een reis deelnemen zijn wij genoodzaakt een toeslag te berekenen.

Aankomst en vertrek:
Het is een internationale regel dat gasten hun kamer op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur kunnen betrekken en op de dag van vertrek tussen 10.00 uur en 12.00 uur dienen te verlaten.

Accommodaties:
Verblijf tijdens de reis is gebaseerd op overwegend 4-sterren accommodaties. Indien een 4-sterren accommodatie niet aanwezig is op betreffende lokatie wordt zoveel mogelijk getracht een vergelijkbare accommodatie te boeken.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat vlak voor of gedurende een reis de noodzaak bestaat een of meerdere wijzigingen door te voeren. Het kan in bepaalde gevallen voorkomen dat dan van eenvoudiger accommodatie gebruik moet worden gemaakt. Dit geeft geen recht op restitutie.

Annulering van reizen:
Het minimum aantal deelnemers per vertrekdatum bedraagt 6 personen.
Wij wijzen u erop dat Dutch Wolf Tours zich het recht voorbehoudt om bij onvoldoende deelname een reis te annuleren. In dat geval wordt de reis niet uitgevoerd en wordt de door u reeds betaalde reissom gerestitueerd.
Bij een dergelijke situatie zullen wij u uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de reis op de hoogte stellen.
Desgewenst en indien beschikbaar zal u een alternatieve reisdatum worden aangeboden.
Let op: Bij annulering onzerzijds van een door u geboekte busreis zijn de (wijzigings)kosten van uw vliegreis gedekt indien uw annuleringsverzekering voldoet aan de eisen welke worden vermeld onder het kopje “Annuleringsverzekering”.

Annuleringsverzekering:
U dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De annuleringsverzekering dient zowel de door u zelf te boeken vliegreis als de door u geboekte busreis te omvatten en kunt u afsluiten via onder andere verzekeraars Europeesche Verzekeringen (www.europeesche.nl) of Elvia (www.elvia.nl). Op het moment dat één van de onderdelen uitvalt is het andere onderdeel ook verzekerd. De annuleringsverzekering dient dan wel bij één verzekeringsmaatschappij te worden afgesloten. Als de busreis niet doorgaat kunt u de wijzigings- cq annuleringskosten van uw vliegreis ook claimen op de annuleringsverzekering. Let op: de annuleringsverzekering dient binnen 7 dagen na boeking van uw reis te worden afgesloten.
Voor de exacte voorwaarden raden wij u aan contact op te nemen met bovengenoemde verzekeringsmaatschappijen.

Annuleringsvoorwaarden:
In geval van annulering door de deelnemer geldt dat deze per persoon verschuldigd is:
U kunt kosteloos annuleren binnen 7 dagen na boeking.
Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling van 15% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
Bij annulering van de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom.
Bij annulering van de 21ste dag (inclusief) tot de 14ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
Bij annulering van de 14ste dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
Bij annulering van de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.
Indien u annuleert dient u zelf na te gaan of u deze kosten kunt claimen via uw annuleringsverzekering.

Autohuur (Island Hopping On Ice – The Ultimate Ice Roads Adventure): De autohuurkosten zijn inbegrepen bij de reissom. Ook is een all-risk verzekering, welke eveneens ruitschade en bandenschade vergoedt, inbegrepen in de totale huurprijs van uw voertuig. Houdt wel rekening met een eigen risicobedrag van Euro 1000,00. Via onze wederverkopers is dit risico voor een beperkt bedrag per dag ook weer te verzekeren. Neem voor details hiervoor contact op met uw reisagent. Wij zorgen er vanzelfsprekend voor dat uw 4×4 huurauto voor u klaar staat bij aankomst in Calgary. Vanzelfsprekend is uw reisbegeleider ter plekke aanwezig om eventuele hulp of uitleg te verschaffen.

Auto’s (Island Hopping On Ice – The ultimate Ice Roads Adventure): Tijdens deze reis heeft u de beschikking over een 4 persoons, stevige terreinwagen, welke voldoende ruimte biedt voor eventueel 4 personen en hun bagage. In onze prijsberekening zijn wij uitgegaan van 2 personen per auto. Natuurlijk kunt u de prijs wat lager houden, door met meerdere personen een auto te huren en het verlies aan comfort op de koop toe te nemen. De auto’s zijn voorzien van getinte ruiten, goede verwarming, goede “all – season” banden, motorblok-verwarmingselement etc. We zorgen minimaal voor een leidend voertuig, bij grote groepen ook voor een bezemwagen, welke onderling contact houden via een mobilofoon. Onze en uw voertuigen bieden ons ruimschoots mogelijkheid om te komen op plaatsen waar een standaard auto’s niet kunnen of mogen komen. Wij houden contact met de buitenwereld, daar waar geen mobiel telefoonverkeer mogelijk is, via een satellietverbinding. Het thuisfront kan uw positie volgen via Google Earth. Onze coördinaten worden meerdere malen per dag doorgegeven.

impressie-20092010
Bagage tijdens de reis:
Gedurende onze reizen wordt de bagage middels klein model trailer (aanhangwagen) vervoerd; per persoon is 1 koffer of tas en 2 stuks handbagage toegestaan.

Betalingstermijn:
Op uw schriftelijke reisbevestiging staat het bedrag van de aanbetaling vermeld, welke u binnen 14 dagen na dagtekening van genoemde bevestiging aan DutchWolf Tours dient over te maken.
Dit bedrag bedraagt standaard 15% van de reissom per persoon; exacte gegevens en bedragen treft u aan op uw reisbevestiging. De totale reissom per persoon dient maximaal 42 dagen voor aanvangsdatum van de reis op de bankrekening van DutchWolf Tours te zijn bijgeschreven.
Indien u binnen 42 dagen voor aanvang van de door u geboekte reis reserveert, dient de totale reissom per direct voldaan te worden.
DutchWolf Tours behoudt zich het recht voor een reeds gereserveerde deelname aan een reis eenzijdig op te zeggen indien niet tijdig aan de betalingsverplichtigen is voldaan. Reeds gedane betalingen worden in dat geval niet gerestitueerd.

Bus:
Onze busreizen worden uitgevoerd per zgn. “extended-van”, een klein model minibus voorzien van getinte ruiten, airco, etc.
Hoewel iets minder luxe dan een touringcar geeft dit ons meer flexibiliteit en de mogelijkheid om te komen op plaatsen waar een touringcar niet kan of mag komen.

Controleren reisbevestiging:
Wij adviseren u nadrukkelijk om uw reisbevestiging goed te controleren en na te gaan of alle vermelde persoonsgegevens correct zijn.
Indien u twijfelt of de gegevens vermeld op de reisbevestiging wel correct zijn, verzoeken wij u direct met ons contact op te nemen.

Disclaimer:
DutchWolf Tours besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden of onvolledigheden kunnen echter voorkomen. DutchWolf Tours behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Aan mogelijke fouten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. DutchWolf Tours garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. DutchWolf Tours is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. DutchWolf Tours kan niet garanderen dat de op haar site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. DutchWolf Tours aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

eTA:                                                                     Per 15 Maart 2016 is het verplicht om, als u naar Canada reist, een z.g. eTA aan te vragen. Op zich is dit niet ingewikkeld en in een paar minuten geregeld. Er wordt een bescheiden bedrag in rekening gebracht. U kunt deze zelfs met iDeal betalen. U kunt eventueel, als u dat handig vindt, de link naar deze site eta-aanvragen volgen. Deze geeft u duidelijke Nederlandstalige uitleg over hoe u de aanvraag kunt doen.

Excursies en andere activiteiten ter plaatse:                                                                                                                                  Excursies (al of niet bij de reissom inbegrepen) welke tijdens de reis worden uitgevoerd, vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van DutchWolf Tours. Evenmin kan DutchWolf Tours aansprakelijk worden gesteld voor annulering van excursies wegens weersomstandigheden of andere redenen. Het niet doorgaan van of niet deelnemen aan een bij de reissom inbegrepen excursie geeft geen recht op restitutie.

Niet roken:
Als gevolg van wetgeving in Alberta en British Columbia mag er tijdens het verblijf in onze bussen niet gerookt worden.

Privacy:
De door u verstrekte gegevens zullen nimmer door ons aan derden worden verstrekt. Uw persoonlijke informatie wordt slechts gebruikt om uw reservering af te ronden.

Reisbescheiden:
Uw reisbescheiden ontvangt u ca. 5 weken voor aanvang van de reis indien aan de betalingscondities is voldaan.

Reisbevestiging:
Uw reservering wordt binnen 24 uur telefonisch en per email door ons bevestigd. Daarnaast sturen wij u een schriftelijke bevestiging.
Reserveringsaanvragen welke incompleet zijn worden niet in behandeling genomen.

Reisdata:
De gepubliceerde reisdata van bovengenoemde reizen zijn afgestemd op de vluchtschema’s van diverse luchtvaartmaatschappijen. Wijzigingen in deze vluchtschema’s kunnen tot gevolg hebben dat wij onze reisdata dientengevolge moeten aanpassen.

Reisdocumenten:
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij vertrek en tijdens de reis in het bezit bent van alle benodigde (reis)documenten.
Voor Canada is geen visum nodig mits u niet langer dan 6 maanden in Canada verblijft.
Indien u via de Verenigde Staten naar Canada reist, dient u te voldoen aan de visumvoorwaarden van de Verenigde Staten.
Uitgebreide informatie hieromtrent vindt u op de website van het Amerikaanse consulaat in Amsterdam: http://amsterdam.usconsulate.gov of telefoon 020-5755 309.
LET OP: Indien de door u geboekte reis geen doorgang kan vinden omdat u bij vertrek niet over de noodzakelijke reisdocumenten beschikt, zijn de normale annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Reisduur:
De reisduur wordt in hele dagen vermeld, inclusief de eerste en laatste dag van de reis.

Reisverzekering:
U dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De annuleringsverzekering dient zowel de door u zelf te boeken vliegreis als de door u geboekte busreis te omvatten en kunt u afsluiten via onder andere Europeesche Verzekeringen (www.europeesche.nl). Op het moment dat één van de onderdelen uitvalt is het andere onderdeel ook verzekerd. De annuleringsverzekering dient dan wel bij één verzekeringsmaatschappij te worden afgesloten. Als de busreis niet doorgaat kunt u de wijzigings- cq annuleringskosten van uw vliegreis ook claimen op de annuleringsverzekering.
Let op: de annuleringsverzekering dient binnen 7 dagen na boeking van uw reis te worden afgesloten.

Schade, verlies, diefstal:
DutchWolf Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen tijdens de door haar georganiseerde busreizen.
DutchWolf Tours is niet aansprakelijk voor enig vorm van lichamelijk letsel tengevolge van deelname aan de door haar georganiseerde busreizen.

Tarieven:
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief lokale belastingen.
Alle genoemde prijzen zijn per persoon en gebaseerd op 2-persoons kamers.

Vliegreis:
Houdt u er rekening mee dat de vliegreis niet bij de door ons gepubliceerde prijs is inbegrepen.
Wij kunnen u desgewenst verwijzen naar verschillende goede reisorganisaties in Nederland waar u uw vlucht kunt reserveren.

Wijziging in reissom:
Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen indien de vervoerskosten, verschuldigde heffingen, belastingen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven.

Tenslotte:
Reizen zonder risico’s bestaan helaas niet. DutchWolf Tours biedt u zoveel mogelijk zekerheid en veiligheid. U dient zich echter ook bewust te zijn van uw eigen verantwoordelijkheid. Tijdens het reizen in Canada zijn de omstandigheden anders dan in Nederland. Denkt u hierbij aan onverwacht extreme weersomstandigheden, wilde dieren (beren, elanden etc.) in uw directe nabijheid etc. Ofschoon uw gids u ter plekke hiervoor waarschuwt, behoudt u te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Omdat niet iedereen zich dat realiseert, brengen we dit nadrukkelijk onder uw aandacht. Het feit dat u een reisovereenkomst hebt vrijwaart u daar dan ook niet van. Soms ervaart u tijdens de reis ongemakken en onverwachte wijzigingen. Stelt u zich flexibel op en ervaar dat juist die onverwachte gebeurtenissen uw reis zo bijzonder maken.
Bij het aangaan van een reisovereenkomst met DutchWolf Tours gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Printversie:
Klikt u hier voor de printversie van deze pagina.